Textåbilds historik

TEXTÅBILD i Hagfors AB ägs av far och son Alf och Patrik Lindgren. I företaget finns därutöver tre anställda: Ingrid Larsson, Annelie Hedlund och Annika Kihlberg.

1983

Textåbild startades av Harry Ramberg, som ett rent sätteri.

1984

Företaget utökades med ett tryckeri när Uddeholms gamla tryckeri köptes upp. Vi fortsatte i samma lokaler i källaren under Uddeholms kontor. Originalsidan fanns i gamla hotell Klarans lokaler.

1984

Vi började trycka annonsbladet Munkfors Nytt (layouten gjordes av Naturhuset I Munkfors).

1985

I april flyttades både tryckeri och originalsidan till Gjutarevägen.

1986

Textåbild blev ägare till Munkfors Nytt och därmed gjorde vi själva hela biten från layout till tryck.

1989

Företaget köptes av Alf Lindgren och Anita Berg.

1990

I december flyttade vi in i våra nuvarande stora, fina lokaler på Görsjövägen.

1992

Hagfors Ekshärads Veckoblad startades med stor framgång.

1995

Alf Lindgren blev ensam ägare till Textåbild.

1996

Genom inköp av Macintosh-datorer introducerades vi i datorvärlden och senare samma år skrotade vi vårt gamla fotosätt som tjänat ut.

1997

I mars slogs de båda annonsbladen samman och det nya namnet blev Munkfors Hagfors Ekshärads Veckoblad.

1999

En begagnad tryckpress, Fuji 52, köptes in som trycker båda sidorna på papperet i samma tryckning.

2000

Den gamla plockmaskinen byttes ut mot en nyare.

2005

Den första färgkopiatorn köptes in och vi investerade i ny framkallningsutrustning för tryckning. Den gamla mörkrumsutrustningen
slängdes ut.

Därmed upphörde den manuella monteringen och allt blev datoriserat.

2007

En begagnad Heidelberg GTO 2-färgare köptes.

2010

Under våren inköptes en ny färgkopiator och en storformatsskrivare.

2011

I januari inköptes en laminator för storformat. Första numret i mars, efter nästan 20 år i svart/vitt, blir Veckobladet tryckt i fyrfärg, samtidigt blir också formatet lite större.

2012

Alf går i pension.
All tryckning läggs ut på entreprenad. Tryckpressarna åker ut.

Liten storformatsskrivare köps in.

Planer för ombyggnad och anpassning av lokalen tar form.

2013

Ombyggnad, anpassning och renovering av lokalerna görs.

2014

Vi byter tryckeri, tar tillbaka trycket till Värmland och trycker Veckobladet på VF-Tryck.

2015

Inköp av en Ricoh Pro C7110sx, den första av sitt slag i Värmland.