Utdelning av reklam och föreningsinfo

Har ni oadresserad reklam, föreningsinformation, frågeformulär etc. som ni vill ha utdelad?

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter.

Kontakta oss för mer information och priser.
Ring 0563-616 66