Klarälvdalens största annonsblad

Veckobladet

Munkfors – Hagfors – Ekshärads Veckoblad (Veckobladet) är Klarälvdalens största annonsblad som är mycket uppskattat av både annonsörer och läsare.

Veckobladet ges ut varje onsdag i drygt 13 600 exemplar, från Olsäter i söder till Likenäs i norr samt Lesjöfors i öster.

Egen utdelning

Vi har egen utdelning av vårt annonsblad och kan i samband med det även åta oss att dela ut diverse trycksaker inom vårt utgivningsområde.

Kontakta oss för priser!

Företagsannonser

Annonsstopp senast torsdag kl. 16.00 veckan före utgivning..

Annonsering två veckor i följd med samma annons ger 10% rabatt, fem veckors annonsering ger 20% rabatt.

Vid eventuella ”tryckfel” införes (om ej annat överenskommes) annons i riktigt skick nästkommande nummer utan kostnad för annonsören.

prislistautgivningsomrade


Redaktionella texter

Vi tar in insänt redaktionellt material i mån av plats utan kostnad.

Vi förbehåller oss rätten att ändra/stryka i texter. Texten får ej innehålla annonsmaterial t.ex. telefonnummer, hemsidor m.m.

Korrektur

Annonsmanus som du vill se innan tryck måste vara oss tillhanda senast torsdag kl. 16.00. OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden ansvar för eventuella fel. Korr skickas i lågupplöst pdf. Max två korrektur/annons.

Färdiga annonser vlll vi ha i högupplöst pdf.


Fynd & Föreningsnytt

Ange valfri rubrik:
Föreningsnytt
Säljes
Köpes
Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Annonskostnad 60:-/st

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

Familjeannonser

Ange valfri rubrik:
Tummen upp 60:-
Vi gratulerar 100:-
Födda med ram max 31 mm 200:-
Tack med ram max 31 mm 200:-
Födda med foto och ram 300:-
Dop/Vigda ”Guldbröllop” (Max 30 ord) 300:-

———–

Ange hur du betalar

Swish 1230489690

Plusgiro 457018-0

eller kontant

Ange vilken vecka det ska vara med

Skriv ditt namn och telefonnummer

Maila in på info@veckobladet.se eller använd kupongen som finns med i tidningen varje vecka.

Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

I övrigt gäller mm pris

Utgivningsplan 2021

V 33-46 Onsdagar
V 47 Torsdag 25 november (Inför julskyltning)
V 48-49 Onsdagar
V 50 Onsdag (Julklappsnummer)
V 51 Onsdag (Jul-/Nyårshälsningar)
V 1 2022 Ingen utgivning

Utgivningsplan 2022

V 1 Ingen utgivning
V 2-15 Onsdagar
V 16 Torsdag 21 april (Efter påsk)
V 17-22 Onsdagar
V 23 Torsdag 9 juni
V 24-26 Onsdagar
V 27 Torsdag 7 juli
V 28-31 SEMESTER ingen utgivning
V 32 Torsdag 11 augusti
V 33-46 Onsdagar
V 47 Torsdag 24 november (Inför julskyltning)
V 48-49
V 50
Onsdagar
Onsdag (Julklappsnummer)
V 51
V 1 2023
Onsdag (Jul-/Nyårshälsningar)
Ingen utgivning